2262027180 6974325054 Πάροδος Αυλίδος 9, Θήβα & Ξηρονομή, θέση Ελίτσα Βοιωτία kourtisxar@gmail.com